W porodzie chodzi nie tylko o rodzenie dzieci. W porodzie chodzi o rodzenie się matek - mocnych, kompetentnych, odpowiedzialnych kobiet, które ufają sobie i znają swoją wewnętrzną siłę.

Barbara Catz Rothman

Doule są jednym ze źródeł wzmacniania poczucia kompetencji i sprawstwa kobiety w okresie okołoporodowym. Poniżej możesz zapoznać się z ogólnym…

Doule są jednym ze źródeł wzmacniania poczucia kompetencji i sprawstwa kobiety w okresie okołoporodowym. Poniżej możesz zapoznać się z ogólnym zakresem tematycznym poszczególnych zjazdów, który pokazuje, na jak wielu płaszczyznach doula może współpracować z klientką.

ZJAZD 1 PRACA Z WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM
– Teoria emocji, język potrzeb, postawy i reakcje osobowe i międzyludzkie, podstawy komunikacji
– Ja na tle społecznym, na tle grupy, w linii kobiet w moim życiu, ja wobec siebie
– Moja motywacja do pracy jako doula
– Moje mocne i słabe strony
– Wpływ moich doświadczeń życiowych na pracę jako doula
– Opowieści porodowe w kręgu
– Umiejętność samoregulacji
ZJAZD 2 PODSTAWY DOULOWANIA
– Znaczenie kręgu wsparcia w życiu kobiety
– Okołoporodowe wsparcie społeczne i medyczne kobiet na przestrzeni dziejów
– Wielowymiarowe wsparcie społeczne
– Wizje porodów idealnych: ich różnorodność, przez pryzmat czasu, w kontekście kulturowym i środowiskowym
– Rola i zakres kompetencji douli, równowaga w pracy douli
– BHP pracy douli – higiena psychiczna
– Wypalenie zawodowe – czynniki ryzyka
– Jak dokumentować swoją pracę
– Mój system wsparcia, budowanie systemu wsparcia
– Różnorodność wsparcia oferowane kobiecie – wiedza, ceremonie przed- i poporodowe
– Kodeks Etyczny i Standardy Pracy Douli w kontekście współpracy z innymi doulami
ZJAZD PRZED PORODEM
– Budowanie kręgu wsparcia kobiety w ciąży
– Cykl życia rodziny, struktura rodziny, jej różnorodność
– Promocja i ochrona zdrowia
– Sytuacje trudne w ciąży
– Struktura spotkań przed porodem
– Gotowość porodowa douli
– Przygotowanie i współpraca z osobą towarzyszącą kobiety
– Wizualizacje, relaksacje
– Wzmacnianie kompetencji matki według jej potrzeb
– Weryfikacja swoich założeń/stereotypów na temat kobiet w ciąży
– Wpływ douli na wybory kobiety
– Doula czy aktywistka?
ZJAZD PORÓD

– Zakres wsparcia emocjonalnego, fizycznego, informacyjnego
– Poród według zmysłów
– Emocje i hormony w porodzie
– Torba porodowa praktycznie – kobiety rodzącej i douli
– Etapy i fazy porodu naturalnego
– Cesarskie cięcie jako opcja w porodzie
– Poród w świetle badań naukowych, źródła wiedzy
– Poród idealny wg kobiety a rzeczywistość
– Niemedyczne techniki łagodzenia bólu porodowego
– Jak wspierać kobietę przy zmianach jej koncepcji i/lub sytuacji podczas porodu
– Moje przekonania/stereotypy na temat porodu
– Czynniki mające wpływ na to, jak kobieta pamięta poród
– Komunikacja w sali porodowej – rzecznictwo, plan porodu praktycznie, elastyczność w zmianach, afirmacje

– Dlaczego doula nie towarzyszy w porodach bez asysty medycznej?
– Asertywna komunikacja

ZJAZD WSPARCIE W POŁOGU
– Fizjologia połogu po porodzie siłami natury/drogami natury/cesarskim cięciu (od urodzenia łożyska)
– Zmiany fizjologiczne w pierwszych 6-ciu tygodniach
– Mięśnie dna miednicy w połogu
– Odżywanie w połogu
– Znaczenie kręgu kobiecego w połogu,
– Różnorodność fizycznej adaptacji kobiet do nowej sytuacji po porodzie
– Różnicowanie babyblues, depresji, ptsd – znajomość czynników ryzyka
– Połóg jako społeczna zmiana
– Wzmacnianie kompetencji matki
– Różnorodność adaptacji emocjonalnej kobiet do nowej sytuacji po porodzie
– Empatyczna komunikacja w połogu
ZJAZD 6 WSPARCIE W LAKTACJI
– Fizjologia i filozofia karmienia piersią
– Trudne sytuacje
– Laktacja w depresji – symptomy, wpływ na laktację
– Rezygnacja z laktacji – przyczyny zależne od matki, niezależne od matki
– Wsparcie społeczne, medyczne – laktacja na osi czasu okresu okołoporodowego kobiety
– Laktacyjna pierwsza pomoc
– Indywidualne wsparcie kobiety i jej rodziny
– Umiejętność udzielania wsparcia kiedy udzielane jest wsparcie z innych źródeł, w tym medycznych
– Kompetencje, granice w udzielaniu wsparcia
ZJAZD 7 WARSZTAT PRACY DOULI
– Metodyka pracy indywidualnie i pracy z grupą – rodzaje pracy z grupą
– Rozumienie procesu pracy z grupą – kreowanie wizerunku przez stronę www, blog, vlog, media społecznościowe, rola działań pro bono, przykładowe działania promocyjne
– Podstawy marketingu i PR
– Jak rozpocząć pracę jako doula
– Planowanie pracy
– Udzielanie wsparcia bezpośrednio w grupie i za pośrednictwem internetu
– Sposoby wypowiedzi publicznych w formie bezpośredniej i online
– Kodeks Etyczny i Standardy Pracy Douli a metodyka pracy
ZJAZD 8 RODZICIELSTWO W PRAKTYCE
– Cykl życia rodziny, systemy wsparcia w rodzinie
– System rodzinny w nowym układzie osobowym
– Seksualność kobiety i w związku po narodzinach dziecka
– Rynek marketingowy okołoporodowy
– Style rodzicielstwa
– Chustowanie, masaż dziecka – teoria, korzyści, szkoły, omówienie
– Wzmacnianie kompetencji macierzyńskich, rodzicielskich
– Budowanie i korzystanie z sieci systemu wsparcia
ZJAZD 9 MARKETING (1 dzień)
– Formalności w pracy douli
– Zakładanie swojego miejsca pracy/współpracy
– Prawo w zakresie opieki okołoporodowej, prawa kobiet
– Etyka w reklamie – specyfika marketingu zawodu douli
– Prawo i marketing
– RODO
– Poufność w pracy douli a marketing
– Komunikacja w mediach – grupa docelowa, rodzaj używanego języka
– Doula w mediach a Kodeks Etyczny i Standardy Pracy Douli
– Doula a wizerunek całej grupy zawodowej
– Stowarzyszenie Doula w Polsce – informacje

 

Dzień drugi: Prezentacja prac i zakończenie.

ZAPRASZAMY!