Niezależnie od tego, gdzie i jak kobieta zamierza urodzić, to doświadczenie wpłynie na jej emocje, umysł, ciało i duszę do końca jej życia.

Ina May Gaskin

Akademia powstała z myślą o Tobie, kobiecie, która chce się rozwijać oraz uczyć się tego, jak niemedycznie wspierać inne kobiety i ich bliskich we wchodzeniu w rodzicielstwo.

Akademia powstała z myślą o Tobie, kobiecie, która chce się rozwijać oraz uczyć się tego, jak niemedycznie wspierać inne kobiety i ich bliskich we wchodzeniu w rodzicielstwo. To wyjątkowa na skalę kraju ścieżka edukacyjna dla przyszłych doul, staranie przygotowana i prowadzona przez jedyną w Polsce organizację zrzeszającą doule – Stowarzyszenie DOULA w Polsce.

Do uczestnictwa w Akademii Wsparcia Okołoporodowego zapraszamy osoby z wykształceniem minimum średnim, które są gotowe zainwestować w rozwój własny i  w solidne przygotowanie do wykonywania zawodu douli. (Opinie uczestniczek obecnej edycji na dole strony.)

SKĄD POMYSŁ NA AKADEMIĘ?

Jako twórczynie Akademii Wsparcia Okołoporodowego mamy świadomość odpowiedzialności, jaką niesie za sobą towarzyszenie kobiecie podczas tego krótkiego, ale bardzo intymnego i znaczącego momentu w jej życiu. Wiemy, jak bardzo są prawdziwe słowa Iny May Gaskin o tym, że wspomnienie porodu pozostaje z kobietą na bardzo długo.

Zgodnie z tym, bazując na naszym doświadczeniu wieloletniego szkolenia doul, odpowiadając na potrzeby kobiet w zakresie wsparcia okołoporodowego oraz znając polskie realia starannie przygotowałyśmy program szkolenia dla doul i dobrałyśmy kadrę szkolącą.

Jesteśmy w trakcie pozyskiwania akredytacji mazowieckiego kuratorium oświaty.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W AKADEMII?

W trakcie nauki w Akademii Wsparcia Okołoporodowego przygotujesz się do wykonywania zawodu douli z pasją, zaangażowaniem i satysfakcją z pracy.

To wszystko uzyskasz w gronie podobnych Tobie kobiet pod opieką i z prowadzeniem doświadczonych doul, mądrych wykładowczyń.

WEŹMIESZ UDZIAŁ W:

 • 9 weekendowych modułach – łącznie 180 godzin edukacyjnych
 • prowadzonych przez doświadczoną i zaznajomioną z pracą douli kadrę
 • w oparciu o wiedzę, dowody naukowe i doświadczenie
 • poprzez zróżnicowane aktywizujące metody nauczania według programu stworzonego w odniesieniu do polskich realiów i na podstawie doświadczeń doul pracujących z kobietami i ich rodzinami w rzeczywistości
 • w kameralnych grupach

ZYSKASZ:

 • szerokie rozwinięcie tematów wsparcia oraz komunikacji opartej na empatii
 • udział w ćwiczeniach, które mogą rozwinąć Twoje umiejętności komunikacyjne w oparciu o empatyczną postawę
 • teoretyczne i praktyczne omówienie kompetencji douli w pracy z kobietą na różnych etapach: ciąży, porodu, połogu, laktacji
 • ujęcie z perspektywy douli tematów warsztatu pracy w zakresie indywidualnej współpracy i prowadzenia różnego typu spotkań grupowych
 • kontakt z doświadczonymi doulami ze Stowarzyszenia DOULA w Polsce
 • możliwość zrozumienia idei wsparcia kobiety na wielu płaszczyznach
 • zapoznanie się z narzędziami marketingu i zasad działania mediów

W trakcie zajęć pracować będziesz nad:

 • rozwojem samoświadomości, poznaniem swoich motywacji;
 • umiejętnym komunikowaniem się w różnych sytuacjach międzyludzkich; 
 • przygotowaniem się do prowadzenia warsztatów, zajęć indywidualnych i grupowych oraz kręgów wsparcia dla kobiet w ciąży i po porodzie; 
 • uzyskaniem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych – opartymi na badaniach naukowych w zakresie udzielania wsparcia informacyjnego, fizycznego i emocjonalnego w ciąży, w porodzie, w połogu i w laktacji,

a także poznasz:

 • korzenie, historię i współczesność idei wspierania i sytuacji położniczej;
 • metodykę pracy indywidualnej i grupowej;
 • zakres kompetencji, etykę i standardy pracy douli.