REKRUTACJA

Zgłoszenia na VI edycję AWO 

Termin wysyłania zgłoszeń: 1 lipca -21 sierpnia 2022* (ustalanie terminów rozmów rekrutacyjnych rozpocznie się po terminie zakończenia  wysyłania zgłoszeń)

Rekrutacja krok po kroku:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej
  2. dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej** w wysokości 90 zł na konto Stowarzyszenia DOULA w Polsce Bank PeKaO SA Nr 10 1240 6133 1111 0010 4358 8560  w tytule wpisując: „imię i nazwisko opłata rekrutacyjna”
  3. dołączenie potwierdzenia przelewu do formularza zgłoszeniowego
  4. wysłanie formularza zgłoszeniowego
  5. kontakt przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej w sprawie umówienia terminu rozmowy
  6. udział w rozmowie kwalifikacyjnej za pośrednictwem wideokomunikatora przez internet
  7. informacja zwrotna na podany w formularzu rekrutacyjnym adres mailowy o wyniku rekrutacji.

*Stowarzyszenie DOULA w Polsce zastrzega sobie prawo do wcześniejszego ukończenia zbierania zgłoszeń lub do jego przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach.

**Stowarzyszenie DOULA w Polsce zastrzega sobie prawo do zwrotu opłaty rekrutacyjnej, tym samym nie wszczęcia procedury rekrutacyjnej  w przypadku, kiedy kandydatka zrezygnuje z rozmowy kwalifikacyjnej przed jej przeprowadzeniem.

FORMULARZ REKRUTACYJNY:


TAKNIE


TAKNIE