PROWADZĄCE

Do prowadzenia zajęć w Akademii zostały zaproszone osoby, które mają doświadczenie w pracy douli, pracy szkoleniowej, posiadają wiedzę i umiejętności z danego zakresu
tematycznego.

(w trakcie uzupełniania)

KWALIFIKACJE PROWADZĄCYCH:

ZJAZD PIERWSZY – PRACA Z WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM
Certyfikowana Doula ze Stowarzyszenia Doula w Polsce, członkini
Stowarzyszenia, z wykształceniem psychologicznym, dodatkowo po kursie trenera umiejętności psychospołecznych.

ZJAZD DRUGI – PODSTAWY DOULOWANIA
Certyfikowana Doula Instruktorka ze Stowarzyszenia Doula w Polsce, członkini Stowarzyszenia.
Dodatkowe: kurs trenera szkoleniowca.

ZJAZD TRZECI – PRZED PORODEM
Certyfikowana Doula Instruktorka ze Stowarzyszenia Doula w Polsce, członkini Stowarzyszenia.
Dodatkowe: kurs trenera szkoleniowca.

ZJAZD CZWARTY- PORÓD
Położna, doula aktywnie towarzysząca w porodach, członkini Stowarzyszenia Doula w Polsce.

ZJAZD PIĄTY- WSPARCIE W POŁOGU
Położna, aktywna zawodowo oraz Certyfikowana Doula Stowarzyszenia Doula w Polsce, członkini Stowarzyszenia.
Dodatkowo: wykształcenie psychologiczne

ZJAZD SZÓSTY- WSPARCIE W LAKTACJI
Aktywna Certyfikowana Doradczyni Laktacyjna/konsultantka ILBLC
lub Liderka La Leche League, wymagane wykształcenie niemedyczne oraz doświadczenie w pracy w niemedycznym wsparciu laktacyjnym.
Dodatkowo: Doula Certyfikowana Stowarzyszenia Doula w Polsce

ZJAZD SIÓDMY- WARSZTAT PRACY DOULI
Certyfikowana Doula ze Stowarzyszenia Doula w Polsce, członkini Stowarzyszenia, kurs trenera szkoleniowca
Dodatkowo: wykształcenie psychologiczne, seksuologiczne.

ZJAZD ÓSMY- RODZICIELSTWO W PRAKTYCE
Certyfikowana Doula ze Stowarzyszenia Doula w Polsce, członkini Stowarzyszenia, doradczyni noszenia, instruktorka masażu dziecięcego, aktywnie pracująca z rodzicami.

ZJAZD DZIEWIĄTY- MARKETING
Doradczyni zawodowa, prawniczka
Dodatkowo: aktywna zawodowo doula, aktywnie prowadząca różnorodne działalności dla przyszłych i młodych rodziców.