TERMINY

Daty zjazdów  III edycji Akademii Wsparcia Okołoporodowego 2021:

1. 20 – 21 lutego 2021 r. – Praca z własnym doświadczeniem

2.  20 – 21 marca 2021 r.– Podstawy doulowania

3. 17 – 18 kwietnia 2021 r. – Przed porodem

4. 29 – 30 maja 2021 r. – Poród

5. 12 – 13 czerwca 2021 r. – Wsparcie w połogu

Daty dalszych zjazdów w ustaleniu:

6.  – Wsparcie w laktacji

7.  – Warsztat pracy douli

8.  – Rodzicielstwo w praktyce

9.  – Marketing

.

Daty zjazdów II edycji Akademii Wsparcia Okołoporodowego 2020/21:

1. 20 – 21 czerwca 2020 r.  – Praca z własnym doświadczeniem

2. 25 – 26 lipca 2020 r. – Podstawy doulowania

3. 29 – 30 sierpnia 2020 r. – Przed porodem

4. 12 – 13 września 2020 r. – Poród

5. 10 – 11 października 2020 r. – Wsparcie w połogu

6. 14 – 15 listopada 2020 r. – Wsparcie w laktacji

7. 5 – 6 grudnia 2020 r. – Rodzicielstwo w praktyce – wersja online

8. 9 – 10 stycznia 2021 r. – Warsztat pracy douli – wersja online

9. 27 – 28 marca 2021 r. – Warsztat pracy douli i Rodzicielstwo w praktyce

9. 22 – 23 maja 2021 r. – Marketing

.

Daty zjazdów 

I edycji Akademii Wsparcia Okołoporodowego 2019/20:

21 – 22 września 2019 r.  – Praca z własnym doświadczeniem

19 – 20 października 2019 r. – Podstawy doulowania

23 – 24 listopada 2019 r. – Przed porodem

14 – 15 grudnia 2019 r. – Poród

11 – 12 stycznia 2020 r. – Wsparcie w połogu

8 – 9 lutego 2020 r. – Wsparcie w laktacji

14 – 15 marca 2020 r. – Warsztat pracy douli (zmiana na 6-7.06.20)

18 – 19 kwietnia 2020 r. – Rodzicielstwo w praktyce (zmiana na 4-5.07.20)

16 – 17 maja 2020 r. – Marketing (zmiana na 26-27.09.20)

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 18.00 w Warszawie.