REKRUTACJA

Rekrutacja na IV edycję AWO jest otwarta i trwa do 23 sierpnia 2021 roku.

Aby zapisać się do Akademii Wsparcia Okołoporodowego należy wypełnić i wysłać formularz rekrutacyjny zamieszczony poniżej.  Prosimy uważnie przeczytać jak wygląda rekrutacja krok po kroku:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej
  2. dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej* w wysokości 90 zł na konto Stowarzyszenia DOULA w Polsce Bank PeKaO SA Nr 10 1240 6133 1111 0010 4358 8560  w tytule wpisując: „imię i nazwisko opłata rekrutacyjna”
  3. dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu do formularza zgłoszeniowego
  4. ustalenie terminu rozmowy z Komisją Rekrutacyjną
  5. udział w rozmowie kwalifikacyjnej za pośrednictwem wideokomunikatora przez internet
  6. informacja zwrotna na podany w formularzu rekrutacyjnym adres mailowy o wyniku rekrutacji.

*Stowarzyszenie DOULA w Polsce zastrzega sobie prawo do zwrotu opłaty rekrutacyjnej i nie wszczęcia procedury rekrutacyjnej  w przypadku, kiedy zostanie przekroczona liczba kandydatek, kiedy kandydatka zrezygnuje z rozmowy kwalifikacyjnej przed jej przeprowadzeniem, lub kiedy nie zostanie uruchomiona edycja Akademii.

FORMULARZ REKRUTACYJNY:


TAKNIE


TAKNIE