O AKADEMII

Akademia powstała z myślą o Tobie, kobiecie, która chce się rozwijać oraz uczyć się tego, jak niemedycznie wspierać inne kobiety i ich bliskich we wchodzeniu w rodzicielstwo.

Do uczestnictwa w Akademii Wsparcia Okołoporodowego zapraszamy osoby z wykształceniem minimum średnim, które są gotowe zainwestować w rozwój własny i  w solidne przygotowanie do wykonywania zawodu douli.

SKĄD POMYSŁ NA AKADEMIĘ?

Jako twórczynie Akademii Wsparcia Okołoporodowego mamy świadomość odpowiedzialności, jaką niesie za sobą towarzyszenie kobiecie podczas tego krótkiego, ale bardzo intymnego i znaczącego momentu w jej życiu. Wiemy, jak bardzo są prawdziwe słowa Iny May Gaskin o tym, że wspomnienie porodu pozostaje z kobietą na bardzo długo.

Zgodnie z tym, bazując na naszym doświadczeniu wieloletniego szkolenia doul, odpowiadając na potrzeby kobiet w zakresie wsparcia okołoporodowego oraz znając polskie realia starannie przygotowałyśmy program szkolenia dla doul i dobrałyśmy kadrę szkolącą.

Jesteśmy w trakcie pozyskiwania akredytacji mazowieckiego kuratorium oświaty.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W AKADEMII?

W trakcie nauki w Akademii Wsparcia Okołoporodowego przygotujesz się do wykonywania zawodu douli z pasją, zaangażowaniem i satysfakcją z pracy.

To wszystko uzyskasz w gronie podobnych Tobie kobiet pod opieką i z prowadzeniem doświadczonych, mądrych wykładowczyń.

WEŹMIESZ UDZIAŁ W:

 • 9 weekendowych modułach – łącznie 180 godzin edukacyjnych
 • prowadzonych przez doświadczoną i zaznajomioną z pracą douli kadrę
 • w oparciu o wiedzę, dowody naukowe i doświadczenie
 • poprzez zróżnicowane aktywizujące metody nauczania według programu stworzonego w odniesieniu do polskich realiów i na podstawie doświadczeń doul pracujących z kobietami i ich rodzinami w rzeczywistości
 • w kameralnych grupach

ZYSKASZ:

 • szerokie rozwinięcie tematów wsparcia oraz komunikacji opartej na empatii
 • udział w ćwiczeniach, które mogą rozwinąć Twoje umiejętności komunikacyjne w oparciu o empatyczną postawę
 • teoretyczne i praktyczne omówienie kompetencji douli w pracy z kobietą na różnych etapach: ciąży, porodu, połogu, laktacji
 • ujęcie z perspektywy douli tematów warsztatu pracy w zakresie indywidualnej współpracy i prowadzenia różnego typu spotkań grupowych
 • kontakt z doświadczonymi doulami ze Stowarzyszenia DOULA w Polsce
 • możliwość zrozumienia idei wsparcia kobiety na wielu płaszczyznach
 • zapoznanie się z narzędziami marketingu i zasad działania mediów

W trakcie zajęć pracować będziesz nad:

 • rozwojem samoświadomości, poznaniem swoich motywacji;
 • umiejętnym komunikowaniem się w różnych sytuacjach międzyludzkich; 
 • przygotowaniem się do prowadzenia warsztatów, zajęć indywidualnych i grupowych oraz kręgów wsparcia dla kobiet w ciąży i po porodzie; 
 • uzyskaniem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych – opartymi na badaniach naukowych w zakresie udzielania wsparcia informacyjnego, fizycznego i emocjonalnego w ciąży, w porodzie, w połogu i w laktacji,

a także poznasz:

 • korzenie, historię i współczesność idei wspierania i sytuacji położniczej;
 • metodykę pracy indywidualnej i grupowej;
 • zakres kompetencji, etykę i standardy pracy douli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO JEDYNEJ W POLSCE SZKOŁY

SOLIDNIE PRZYGOTOWUJĄCEJ DO PRACY DOULI